سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیست قیمت ایساکو - صفحه 1 از 2869
با وارد کردن تنها قسمتی از نام کالا یا کد فنی
قیمت به روز سایت ایساکو را اینجا مشاهده نمایید :
قیمت ایساکو
راهنما
 •   نام و مشخصات کامل کالا
 •   نام خودرو
 •   کد فنی ایساکو

قیمت بدون مالیات

قیمت با ۹% مالیات

تاریخ قیمت گذاری

ECU گاز ،موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS يک سوکت بدون متعلقات رنو تندر 2091101501
 •   ECU گاز ،موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS يک سوکت بدون متعلقات
 •   رنو تندر
 •   2091101501
 •   تولید کننده: رنو

7,200,000

7,848,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور EF7بنزيني با ايموبلايزر EMS:Siemens CIM يورو4 2090312402
 •   ECU موتور EF7بنزيني با ايموبلايزر EMS:Siemens CIM يورو4
 •   خودرو نامشخص
 •   2090312402
 •   تولید کننده: کروز

7,399,998

8,065,998

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات رنو تندر 2090309401
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات
 •   رنو تندر
 •   2090309401
 •   تولید کننده: رنو

30,000,000

32,700,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات رنو تندر 2090309403
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات
 •   رنو تندر
 •   2090309403
 •   تولید کننده: رنو

30,000,000

32,700,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو2 رنو تندر 2090302803
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو2
 •   رنو تندر
 •   2090302803
 •   تولید کننده: رنو

25,000,000

27,250,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 رنو تندر 2090308701
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   رنو تندر
 •   2090308701
 •   تولید کننده: رنو

25,000,000

27,250,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 رنو تندر 2090308703
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   رنو تندر
 •   2090308703
 •   تولید کننده: رنو

25,000,000

27,250,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني SIEMENS تندردو سوکت يوروRBC-4 رنو تندر 2090332801
 •   ECU موتور K4M بنزيني SIEMENS تندردو سوکت يوروRBC-4
 •   رنو تندر
 •   2090332801
 •   تولید کننده: تحت بررسي

20,000,001

21,800,001

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 2090307601
 •   ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   خودرو نامشخص
 •   2090307601
 •   تولید کننده: رنو

4,999,999

5,449,999

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 رنو تندر 2090307602
 •   ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   رنو تندر
 •   2090307602
 •   تولید کننده: رنو

30,000,000

32,700,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دوسوکت بدون متعلقات يورو2 رنو تندر 2090304203
 •   ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دوسوکت بدون متعلقات يورو2
 •   رنو تندر
 •   2090304203
 •   تولید کننده: رنو

16,199,999

17,657,999

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده 2090309501
 •   ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده
 •   خودرو نامشخص
 •   2090309501
 •   تولید کننده: کروز

22,000,000

23,980,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده پژو پارس 2090309502
 •   ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده
 •   پژو پارس
 •   2090309502
 •   تولید کننده: کروز

23,000,000

25,070,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5 بدون ايموبيلايزر با EMS:BOSCH با گيربکسAL4 با 3 سوکت و بدون متعلقات پژو 405 2090305304
 •   ECU موتور TU5 بدون ايموبيلايزر با EMS:BOSCH با گيربکسAL4 با 3 سوکت و بدون متعلقات
 •   پژو 405
 •   2090305304
 •   تولید کننده: پژو

29,999,999

32,699,999

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5JP4بنزين با ايموبلايزر با EMS:SIEMENS CIM EURO 4 WITHOUT EOBDبا متعلقات پژو 405 2090312502
 •   ECU موتور TU5JP4بنزين با ايموبلايزر با EMS:SIEMENS CIM EURO 4 WITHOUT EOBDبا متعلقات
 •   پژو 405
 •   2090312502
 •   تولید کننده: کروز

8,499,999

9,264,999

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5JP4بنزين با ايموبلايزر با EMS:SIEMENS CIM EURO 4 WITHOUT EOBDبا متعلقات 2090312503
 •   ECU موتور TU5JP4بنزين با ايموبلايزر با EMS:SIEMENS CIM EURO 4 WITHOUT EOBDبا متعلقات
 •   خودرو نامشخص
 •   2090312503
 •   تولید کننده: خريد جهت امداد ويژه

6,999,999

7,629,999

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور XU7 بدون ايموبلايزر با EMS:SIEMENS-CNG با گيربکس دستي با 2 سوکت بدون متعلقات 2090304703
 •   ECU موتور XU7 بدون ايموبلايزر با EMS:SIEMENS-CNG با گيربکس دستي با 2 سوکت بدون متعلقات
 •   خودرو نامشخص
 •   2090304703
 •   تولید کننده: کروز

7,399,998

8,065,998

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور با سامانه EFP CAN) EOBD) کنتيننتال 2090323601
 •   ECU موتور با سامانه EFP CAN) EOBD) کنتيننتال
 •   خودرو نامشخص
 •   2090323601
 •   تولید کننده: ساپکو

قیمت نامشخص

ECU موتور با سامانه EFP CAN) EOBD) کنتيننتال 2090323602
 •   ECU موتور با سامانه EFP CAN) EOBD) کنتيننتال
 •   خودرو نامشخص
 •   2090323602
 •   تولید کننده: ساپکو

قیمت نامشخص

ECU موتور با موتور EP6FDT و گيبرکس AT6 3 2090320501
 •   ECU موتور با موتور EP6FDT و گيبرکس AT6 3
 •   خودرو نامشخص
 •   2090320501
 •   تولید کننده: پژو

85,017,010

92,668,541

تاریخ قیمت گذاری نامشخص