چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
لیست قیمت ایساکو - صفحه 1 از 2523
با وارد کردن تنها قسمتی از نام کالا یا کد فنی
قیمت به روز سایت ایساکو را اینجا مشاهده نمایید :
قیمت ایساکو
راهنما
 •   نام و مشخصات کامل کالا
 •   نام خودرو
 •   کد فنی ایساکو

قیمت بدون مالیات

قیمت با ۹% مالیات

تاریخ قیمت گذاری

ECU گاز ،موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS يک سوکت بدون متعلقات رنو تندر ال 90 2091101501
 •   ECU گاز ،موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS يک سوکت بدون متعلقات
 •   رنو تندر ال 90
 •   2091101501
 •   تولید کننده:

7,200,000

7,848,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتوEF7 TC بنزيني-گيربکس DAE دنا 2090331201
 •   ECU موتوEF7 TC بنزيني-گيربکس DAE
 •   دنا
 •   2090331201
 •   تولید کننده:

35,840,000

39,065,600

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتوEF7 TC بنزيني-گيربکس DAE دنا 2090331202
 •   ECU موتوEF7 TC بنزيني-گيربکس DAE
 •   دنا
 •   2090331202
 •   تولید کننده:

145,000,000

158,050,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات رنو تندر ال 90 2090309401
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090309401
 •   تولید کننده:

30,000,000

32,700,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات رنو تندر ال 90 2090309403
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS باگيربکس اتوماتيک دو سوکت بدون متعلقات
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090309403
 •   تولید کننده:

30,000,000

32,700,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو2 رنو تندر ال 90 2090302803
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو2
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090302803
 •   تولید کننده:

25,000,000

27,250,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 رنو تندر ال 90 2090308701
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090308701
 •   تولید کننده:

25,000,000

27,250,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 رنو تندر ال 90 2090308703
 •   ECU موتور K4M بنزيني EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090308703
 •   تولید کننده:

25,000,000

27,250,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M بنزيني SIEMENS تندردو سوکت يوروRBC-4 رنو تندر ال 90 2090332801
 •   ECU موتور K4M بنزيني SIEMENS تندردو سوکت يوروRBC-4
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090332801
 •   تولید کننده:

20,000,001

21,800,001

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4 رنو تندر ال 90 2090307602
 •   ECU موتور K4M گازسوز EMS:SIEMENS دو سوکت بدون متعلقات يورو4
 •   رنو تندر ال 90
 •   2090307602
 •   تولید کننده:

30,000,000

32,700,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده پژو پارس 2090309501
 •   ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده
 •   پژو پارس
 •   2090309501
 •   تولید کننده:

22,000,000

23,980,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده پژو پارس 2090309502
 •   ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده
 •   پژو پارس
 •   2090309502
 •   تولید کننده:

23,000,000

25,070,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده پژو پارس 2090309599
 •   ECU موتور TU5 با ايموبيلايزربا EMS:SIEMENS بدون مالتي پلکس 3 سوکت با پايه نگهدارنده
 •   پژو پارس
 •   2090309599
 •   تولید کننده:

22,960,000

25,026,400

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور با موتور EP6FDT و گيبرکس AT6 3 پژو 508 2090320501
 •   ECU موتور با موتور EP6FDT و گيبرکس AT6 3
 •   پژو 508
 •   2090320501
 •   تولید کننده:

95,130,997

103,692,787

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور بنزيني TU3A با EMS : Valeo J34 پژو 206 2090308201
 •   ECU موتور بنزيني TU3A با EMS : Valeo J34
 •   پژو 206
 •   2090308201
 •   تولید کننده:

32,480,000

35,403,200

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور بنزيني TU3A با EMS : Valeo J34 پژو 206 2090308206
 •   ECU موتور بنزيني TU3A با EMS : Valeo J34
 •   پژو 206
 •   2090308206
 •   تولید کننده:

32,480,000

35,403,200

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز پلاستيکي يورو3 پژو 206 2090302906
 •   ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز پلاستيکي يورو3
 •   پژو 206
 •   2090302906
 •   تولید کننده:

43,680,000

47,611,200

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز پلاستيکي يورو4 پژو 206 2090302105
 •   ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز پلاستيکي يورو4
 •   پژو 206
 •   2090302105
 •   تولید کننده:

44,800,000

48,832,000

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز فلزي 07404026 پژو 206 2090308101
 •   ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز فلزي 07404026
 •   پژو 206
 •   2090308101
 •   تولید کننده:

38,080,000

41,507,200

تاریخ قیمت گذاری نامشخص

ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز فلزي 07404026 پژو 206 2090308108
 •   ECU موتور بنزيني TU5JP4 با EMS : Bosch ME7.4.5 با دريچه گاز فلزي 07404026
 •   پژو 206
 •   2090308108
 •   تولید کننده:

38,080,000

41,507,200

تاریخ قیمت گذاری نامشخص